GATUNKI, KTÓRE MOŻESZ SPOTKAĆ

 Delfiny butlonose/północnoatlantyckie

delfin_1
Delfiny butlonose są najpopularniejszym i najlepiej zbadanym gatunkiem waleni, powszechnie występującym w parkach morskich, instytucjach naukowych, programach delfinoterapii, a nawet wykorzystywanym w armii.

Dorosłe butlonosy mierzą od 2 do 4 metrów długości, przy wadze ciała od około 150 do 650 kg. Samce są zwykle dłuższe i cięższe niż samice. Żywią się głównie różnymi gatunkami ryb, kałamarnic i krewetek, połykając je w całości. Polują najczęściej w grupach, wyszukując ofiary za pomocą echolokacji.

Te niezwykle towarzyskie zwierzęta spotkać można w ciepłych wodach mórz i oceanów. Gromadzą się w grupy złożone z kilku osobników pod przywództwem najstarszej samicy. Młode samice zostają z matkami przez wiekszość życia, a samce odłączają się od stada podróżując dalej w towarzystwie innych “kawalerów”. Gdy pożywienia jest wbród, grupy łączą się w ogromne stada złożone nawet z kilku tysięcy zwierząt, które wspólnie polują, bawią się i socjalizują. Nauka polowania, komunikacji i zachowań społecznych zajmuje większość życia młodych delfinów, które uczą się zasad panujących w grupie, współpracy, sztuki łapania zdobyczy a także dźwięków, w tym tych unikalnych dla siebie i najbliższych osobników, które pełnią funkcję imion.

Obserwacje i badania nad delfinami pokazują, że są to zwierzęta wyjątkowo inteligentne i empatyczne. Znane badanie nad rozpoznawaniem się w lustrze dowodzi, że delfiny są świadome własnej odrębności, wiedzą, gdy oglądają siebie a nie innego delfina, z zainteresowaniem przyglądają się sobie i swojemu ciału. W relacjach z innymi, okazują złożone emocje, które wyrażają za pomocą wokalizacji i ruchów ciała. Troszczą się o chorych lub rannych członków stada, zaciekle bronią matek i młodych przed drapieżnikami, okazują radość i podniecenie, gdy spotykają dawno niewidzianych „znajomych”, a strach i zmartwienie w sytuacjach zagrożenia. Miewają nastroje, które mogą utrzymywać się dłuższy czas. Co więcej, są altruistami – spieszą z pomocą nie tylko swoim pobratymcom, ale również przedstawicielom innych gatunków, w tym człowiekowi.

Obecnie w niewoli przebywa ponad 800 delfinów butlonosych.

Orki

orka_1

Orki to najwięksi kuzyni delfinów. Dorosłe osobniki osiągają nawet do 10 metrów długości i 6 ton wagi. W zależności od części świata, w której żyją, orki żywią się rybami, ptakami, kałamarnicami, fokami, lwami morskimi lub innymi waleniami. Znane są ze skomplikowanych i wyszukanych strategii polowania. Chociaż zdarzają się przypadki agresji wobec trenerów w parkach rozrywki i delfinariach, orki w naturalnym środowisku nie atakują ludzi.

Orki to bardzo towarzyskie zwierzęta, żyjące w grupach rodzinnych, złożonych z najstarszej samicy w stadzie i jej potomstwa. Każda grupa ma swój unikalny język (dialekt), którym się posługuje i który pozwala poszczególnym jej członkom na rozpoznawanie się wzajemnie nawet z dużej odległości. Matki uczą swoje potomstwo dialektu ich stada, tak jak kobiety uczą swoje dzieci mówić. Na podstawie samych dźwięków wydawanych przez poszczególne osobniki zidentyfikować można, do jakiego stada należą.

Orki to największe walenie trzymane w niewoli. Według danych dostępnych w listopadzie 2012, 46 orek przebywa w niewoli w delfinariach w Europie, obu Amerykach i Japonii, ku uciesze odwiedzających.

Białuchy

Białuchy, zwane tak z racji jasnego koloru skóry, na wolności spotkać można w arktycznych wodach północnej Skandynawii, Grenlandii, archipelagu Svalbard, Rosji i Ameryki Pólnocnej. Białuchy mierzą od 2 do 5 metrów, a ich waga dochodzi do 1100 kg. Rzadko pływają samotnie, najczęściej w grupach złożonych z 5 do 0 osobników. W okresie letnim białuchy gromadzą się tysiącami w płytkich zatokach lub w ujściach rzek, a miesiące zimowe spędzają wśród kry. Nie pływają szybko, ale zwinnie i z gracją, potrafią też pływać wstecz. W przeciwieństwie do innych waleni, białuchy mogą ruszać głową w górę, w dół oraz w obie strony, ponieważ ich kręgi szyjne nie są ze sobą stopione.

Białuchy to bardzo towarzyskie zwierzęta, zwane kanarkami mórz z racji wydawanych przez nie dźwięków o wysokich częstotliwościach. Mają bardzo złożony język; komunikują się miedzy sobą za pomocą różnorakich gwizdów, świstów i kliknięć. Znane są również z umiejętności naśladowania odgłosów z otoczenia, w tych dźwięków generowanych przez człowieka.

Białuchy w niewoli zobaczyć można w oceanariach w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Większość tych osobników została schwytana na wolności, a próby podtrzymania populacji w niewoli okazały się bezowocne. W 2012 roku, akwarium w amerykańskim stanie Georgia wystąpiło o pozwolenie na import 18 białuch złowionych  w Morzu Ochockim, co wzbudziło sprzeciw opinii publicznej na całym świecie.

Delfiny pacyficzne

Delfiny pacyficzne, zwane również skośnozębnymi to mniejsi kuzyni butlonosów, występujące w chłodnych wodach północnego Oceanu Spokojnego. Osiągają długość 2,1-2,4  metrów i wagę do 150 kg. Można je rozpoznać po charakterystycznym, trójkolorowym umaszczeniu.

Delfiny te występują w dużych grupach od 90 do nawet 300 osobników w każdym wieku i płci. Członkowie stada nawiązują ze sobą bliskie relacje, często pomagając chorym lub rannym braciom. W warunkach naturalnych, często obserwuje się również delfiny pacyficzne pływające w towarzystwie innych delfinów i waleni.

Z racji swojej naturalnej ciekawości, dużej aktywności i podatności na tresurę, delfiny pacyficzne są dość popularnie wykorzystywane w różnego rodzaju pokazach. Obecnie w delfinariach w Ameryce Północnej i Japonii przebywa ok. 50 osobników.

Orki karłowate

Orki karłowate, podobnie jak orki właściwe, należą do rodziny delfinów. Dorosłe osobniku mierzą od 4 do 6 metrów długości,  a ich waga dochodzi o 1,360 kg. Wydłużone ciała i czarne umaszczenie upodabnia je do podwodnych torped.

Zwierzęta te pływają gromadami złożonymi często z setek osobników i przedstawicieli innych gatunków. Występują w ciepłych wodach tropikalnych, podpływając do brzegów oceanicznych wysp.

Również podobnie do orek właściwych, ich karłowaci kuzyni dojrzewają późno, rzadko rodzą potomstwo i są długowieczni. Samice osiągają dojrzałość w wieku około 10 lat, samce w wieku około 18 lat. Po ciąży trwającej 15 miesięcy, samica rodzi jedno młode, raz na rok.

Wśród innych gatunków delfinów i waleni, które spotkać można w parkach morskich na całym świecie są m. in. grindwale, morświny i in.

Powiązane wpisy Historia orki Morgan – klasyczny przykład losów orki w delfinarium W czerwcu 2010 roku na Morzu Wattowym niedaleko Holandii odratowano młodą orkę. Osłabiona rozwijającym się zapaleniem płuc, nękana przez pasożyty, wycieńczona, wymagała pomocy. Specjaliści z Dolfinarium Harderwijk pomogli jej dojść do siebie, zwalczyć infekcję, odzyskać wagę i siły. Orce nadano imię Morgan. Zidentyfikowano, że pochodzi z brytyjskiej populacji tych zwierząt, choć są spekulacje, że może […] Brutalne zachowania butlonosów Delfiny, zwłaszcza butlonosy, kojarzą się nam z łagodnymi, uśmiechniętymi zwierzętami. Myśląc jednak o bezpieczeństwie swoim i swoich dzieci i sensowności pływania z delfinami, warto wziąć pod uwagę ciemną stronę natury butlonosów i ich zachowania potencjalnie niebezpieczne dla otoczenia. Od dawna wiadomo, że młode samce budują między sobą koalicje, m.in. po to, by uprowadzać samice. Powód […]