HODOWLA

 Jednym ze sposobów pozyskania nowych zwierząt jest ich kontrolowane rozmnażanie. Zwierzęta w niewoli są zachęcane do kopulacji, niezależnie od ich wieku, poddawane eksperymentom (m.in. mającym na celu manipulowanie cyklem rozrodczym, wywołanie owulacji, bądź pobranie nasienia) oraz trenowane do zabiegów sztucznej inseminacji.

Poniżej kilka kluczowych informacji na temat programów hodowlanych prowadzonych w parkach wodnych na przykładzie orek:

Orki M2

Samice zachodzą w ciążę i rodzą pierwsze młode w znacznie młodszym wieku niż na wolności. Zgodnie z materiałami edukacyjnymi opracowanymi przez SeaWorld, orki dojrzewają do rozrodu w wieku około 8-10 lat. Badania nad dzikimi orkami pokazują jednak, że rzeczywisty średni wiek rozrodczy rozpoczyna się u samic około 14-15 roku życia. Najmłodsza samica widziana z młodym na wolności miała 11 lat.

Wydawanie na świat potomstwa w zbyt młodym wieku, wiąże się z dużym ryzykiem. 3 sierpnia 2012 roku, Loro Parque na Tenerifie ogłosił, że Kohana, samica wypożyczona z SeaWorld urodziła córkę, Vicky. Niestety, podobnie jak w przypadku samca urodzonego w 2012 roku, Kohana odrzuciła młode, nie podjęła karmienia ani pielęgnacji. Kohana, pozbawiona towarzystwa innej doświadczonej samicy, oddzielona od własnej matki zbyt wcześnie, nie nabyła zachowań związanych z opieką nad potomstwem. W 2012 roku, Kohana miała zaledwie 9 lat.

Okres oddzielający kolejne ciąże jest znacznie krótszy w niewoli, niż w naturalnych warunkach. Na wolności, samica rodzi jedno cielę na 5 lat po ciąży trwającej 18 miesięcy. W 2012 roku, w parku SeaWorld w Orlando, samica orki Taima padła na skutek wypadniętej miednicy po urodzeniu swojego czwartego cielęcia. Miała wtedy 20 lat.

Rodzące samice, a następnie młode osobniki urodzone w niewoli są oddzielane od pozostałych zwierząt, a tym samym pozbawione bezcennego towarzystwa i pomocy ze strony pozostałych członków stada, którzy na wolności wspierają młode matki w urodzeniu i wychowaniu potomstwa, zapewniając ochronę i ucząc zachowań społecznych. Dzikie orki pozostają w stadzie rodzinnym przez całe życie. Przedwczesne oddzielenie młodych od matki powoduje u cieląt ogromny stres, ujawniający się w zaburzeniach jedzenia i pływania oraz trudnościach w nawiązywaniu relacji z pozostałymi osobnikami.

orki 1

W wyniku świadomego rozmnażania i umieszczania w tych samych zbiornikach zwierząt pochodzących z różnych części świata, dochodzi do powstawania hybryd, zwierząt posiadających zmieszany materiał genetyczny dwóch grup, nie krzyżujących się ze sobą w naturze. Wśród takich „zmutowanych” osobników odnotowuje się podwyższone ryzyko wad genetycznych, wyższe wskaźniki śmiertelności, problemy reprodukcyjne i obniżoną odporność.

Z powodu ograniczonej liczby zwierząt przebywających w niewoli i zdolnych do rozrodu, aby zwiększyć populację zwierząt konieczny jest chów wsobny – rozmnażanie osobników blisko ze sobą spokrewnionych. Wspomniana wcześniej Vicky, urodzona w 2012 roku córka Kohany, jest genetycznie spokrewniona z 21 z 26 orek należących do SeaWorld. Podobnie jak przypadku wielu innych ssakow, w tym ludzi, chów wsobny prowadzi do zmniejszenia płodności, witalności, odporności na choroby, a także osłabienia odporności psychicznej prowadzącej do zmian w zachowaniu charakterystycznym dla gatunku.

Orki M1

Przedstawiciele instytucji prowadzących hodowlę dzikich zwierząt w niewoli często twierdzą, że rozmnażanie w niewoli jest ważnym elementem ich ochrony w warunkach naturalnych, poprzez uzupełnianie zagrożonych dzikich populacji osobnikami urodzonymi pod okiem człowieka. Warto jednak zwrócić uwagę, że ani orki ani delfiny nie są zagrożone wyginięciem, a parki morskie nie podejmują żadnych działań mających na celu wypuszczenie wyhodowanych przez siebie zwierząt. Choć utrzymywanie stabilnej populacji zwierząt w niewoli zmniejsza zapotrzebowanie na odławianie delfinów i orek z ich naturalnego środowiska, wiąże się z traumatycznymi doświadczeniami zniewolonych zwierząt i powstawaniem osobników genetycznie zniekształconych.

Powiązane wpisy Kolejna mała orka urodzona w parku SeaWorld w San Diego W walentynki, 14 lutego tego roku, 37-letnia orka Kasatka urodziła młode w parku SeaWorld w Kalifornii. Mała orka, o nieznanej jak dotąd płci i imieniu, w momencie narodzin mierzyła około 2 metrów. To szósty poród zakończony sukcesem w prawie 49-letniej historii parku, który ma teraz w swoim posiadaniu 10 orek, z których 4 to potomstwo […]