Warunki życia zwierząt w niewoli – nie ma co być naiwnym…

Zdrowy rozsądek i elementarna wiara w profesjonalistów podpowiadałyby, że w wyspecjalizownaych ośrodkach dla zwierząt, takich jak oceanaria czy ogrody zoologiczne, zapewnia się  właściwe warunki bytowania dla zwierząt.

Nic bardziej mylnego!

Nie ma co się łudzić, że delfinaria są wyjątkiem i spełniają właściwe normy. Przecież nawet znane i wydawałoby się – powszechnie szanowane ogrody zoologiczne i ich menedżerowie, wcale nie gwarantują właściwych warunków życia dla zwierząt, mimo że ich zapewnienie dla zdecydowanej większości zwierząt i tak byłoby o wiele tańsze niż w przypadku delfinów.

Jak można przeczytać na portalu ekologia.pl, Fundacja BORN FREE przygotowała raporty dotyczące dobrostanu zwierząt w ogrodach zoologicznych w 20 państwach Unii Europejskiej. Raport dotyczący Polski jest dostępny na stronie: http://www.bornfree.org.uk/campaigns/zoo-check/zoos/eu-zoo-inquiry/country-reports/. Pod uwagę wzięto sytuację w 8 ogrodach, w tym 2 działających bez licencji Ministerstwa Środowiska. Niski poziom dobrostanu, brak wzbogacania środowiskowego (ang. enrichment) i kryjówek na wybiegach, marginalna rola w ochronie gatunków (tylko 3 % gatunków utrzymywanych w polskich zoo należy do krytycznie zagrożonych, 4% do zagrożonych i 7% narażonych na zagrożenia), brudna woda do picia, powszechnie obserwowane anormalne zachowania spowodowane złymi warunkami – lista zarzutów jest długa. Według analiz Born Free 59% wybiegów/pomieszczeń nie spełnia nawet polskich minimalnych standardów, a średnio 79% nie spełnia standardów APOS (szwajcarskich norm używanych do oceny warunków utrzymywania).

O tym jak wygląda rzeczywisty poziom dobrostanu zwierząt w polskich ogrodach zoologicznych opowiadają dr. Robert Maślak i dr Agnieszka Sergiel z Katedry Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Uniwersytetu Wrocławskiego w wywiadzie TUTAJ

Jaki jest los niedźwiedzi w ogrodach zoologicznych? Czy w zoo mają zapewniony dobrostan? O problemach zwierząt trzymanych w zoo z autorami projektu „Niedźwiedzie w niewoli. Badania dobrostanu w Polsce 2007–2009” – Robertem Maślakiem i Agnieszką Sergiel rozmawia redaktor Joanna Szubierajska z Ekologia.pl TUTAJ